THE SECOND DA NANG ASIAN FILM FESTIVAL

Edit Content

DA NANG - ASIA FILM FESTIVAL

GIẢI THƯỞNG HẠNG MỤC PHIM VIỆT NAM

Phim hay nhất

This award is given to the best Vietnamese Film. The winner is awarded VND 70,000,000.

Diễn viên nam Xuất sắc

This award is given to the best Vietnamese Actor. The winner is awarded VND 20,000,000.

Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo

This award is given to the Vietnamese Film that is chosen by the Jury. The winner is awarded VND 40,000,000.

Diễn viên nữ Xuất sắc

This award is given to the best Vietnamese Actress. The winner is awarded VND 20,000,000.

Đạo diễn Xuất sắc

This award is given to the best Vietnamese Director. The winner is awarded VND 20,000,000.

Kịch bản Xuất sắc

This award is given to the best Vietnamese Screenplay. The winner is awarded VND 20,000,000.

GIẢI THƯỞNG KHÁC

Giải NETPAC cho phim Việt Nam Xuất sắc

Giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất

Add New Playlist