THE SECOND DA NANG ASIAN FILM FESTIVAL

Edit Content

DA NANG - ASIA FILM FESTIVAL

BAN GIÁM KHẢO HẠNG MỤC PHIM CHÂU Á

MOON SO-RI (C)

Diễn Viên

PHAN ĐĂNG DI

Đạo diễn, Biên kịch, Nhà sản xuất

NSND NHƯ QUỲNH

Diễn Viên

ADILKHAN YERZHANOV

Đạo diễn, Biên kịch

STEPHEN P. JENNER

PCT Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, MPA-I

BAN GIÁM KHẢO HẠNG MỤC PHIM VIỆT NAM

VICTOR VŨ (C)

Đạo diễn, Biên kịch, Nhà sản xuất

ADITYA ASSARAT

Đạo diễn, Biên kịch, Nhà sản xuất

NSND LAN HƯƠNG

Diễn viên

TRẦN KHÁNH HOÀNG

Biên kịch

YULIA EVINA BHARA

Nhà sản xuất

BAN GIÁM KHẢO NETPAC

BINA PAUL (C)

Đồng Chủ tịch Netpac

LÝ PHƯƠNG DUNG

Cục phó Cục Điện ảnh

ASIF RUSTAMOV

Nhà sản xuất, Đạo diễn, Biên kịch

Add New Playlist